Kedves Kalász Sulis Szülők!

Iskolánk digitális tanrendjének a mai nappal lezárult a bevezető szakasza, így ezzel összefüggésben elkészítettem egy rövid helyzetértékelést, melyet szeretnék megosztani Önökkel. 

Először iskolánk nevében köszönetemet fejezem ki azért az erőfeszítésért, mellyel fenntartják gyermekük lelkesedését a digitális munkarendben is. Higgyék el, én és a kollégáim mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a rendszer olajozottan működjön, de számtalanszor olyan nehézségek adódnak, melyekre előre nem tudtunk felkészülni. Számunkra is új kihívást jelent ez a munkaforma.

Fontos tudniuk, ahogy most működünk, az korántsem digitális oktatás, inkább infokommunikációs eszközhasználattal végzett távoktatásnak nevezném. Ettől függetlenül a Kalász Sulis tanárok törekednek rá, hogy tevékenységük semmi esetre se korlátozódjon pusztán a  feladatok adására és számonkérésére, helyette a rendszer adta lehetőségek kiaknázásával próbálunk tanítani! 

Ha a leírtak ellenére olyan nehézséget érzékelnek, mely megoldhatatlan gyermekük számára, ezért Önök is frusztrálódnak, kérem, forduljanak bizalommal a tanítókhoz, szaktanárokhoz. Biztos vagyok benne, hogy kollégáim mindent megtesznek majd a helyzet orvoslásának érdekében. Amennyiben e jelzésüket követően gondjuk továbbra is fennáll, kérem, jelezzék azt felém is, hogy az iskolavezetés segíthesse ennek megoldását! 

A kialakult új tanrendben gyermekeink/diákjaink érdekében  talán a legfontosabb a szülő-tanár-iskolavezetés közötti közvetlen, tárgyilagos, indulatoktól mentes, azonnali párbeszéd.  

Az iskolavezetés, valamint a jogszabályok szerint is tilos diákjainkkal történő kommunikáció Facebookon, Messengeren (kivéve 8. évfolyam), Viberen stb. Ezek használatát már Önök is több esetben kifogásolták, így a fent említett platformok a továbbiakban csak a szülő és tanár közti párbeszédnek lehetnek a színterei.

Helyzetünket könnyíteni fogja majd az is, hogy a tavaszi szünetet követően iskolánk bevezeti a  Google Suite for Education intézményi rendszert. Az itt használatos összes részfelület GDPR kompatibilis, és valamennyi eddig használt platformunk kiváltására alkalmas. Előnyös abból a szempontból is, hogy jellemzően diákjainknak és a szülőknek nem kell új platformok megismerésével bajlódniuk, hiszen a G. Suite alatt is ezek működnek majd (pl. G. Suite Classroom).

 

Végezetül néhány fontos dolog:

- Nem az a fontos, hogy tökéletes munkát adjanak be a gyerekek, és ettől szorongjon szülő, gyermek, hanem az, hogy dolgozzanak, próbálkozzanak legjobb tudásuk szerint. 

A digitális tanrendben elsősorban tanulóink hozzáállását vesszük figyelembe az értékelésnél!

Aki nem tesz bele semmit, hangsúlyozom, hogy még csak  meg sem próbálja, az hanyagság, aminek következményeivel számolnia kell szülőnek és gyermeknek egyaránt. 

Ugyanakkor nagyon fontos: nem szülői feladat, hogy pedagógusként leadják az anyagot. Az viszont szülői felelősség, hogy kontrollt adjanak, figyelmeztessék gyermeküket az elkészítendő feladatra, ellenőrizék látvány szinten az elkészült munkát, napirendet tartsanak, vagy  szükség esetén segítséget kérjenek tanártól, tanítótól, osztályfőnöktől.

- A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében, a pedagógusnak a tanórák tananyagát be kell írni a „Házi feladatok” felületre. Itt a kiadott feladatokat vagy azok elérhetőségét, a digitális tananyagok linkjeit is meg kell jeleníteni, illetve az egyéb úton kiküldött csatolmányok esetében az elküldés módját, útvonalát kell leírni!  Összefoglalva ez annyit jelent, ha egy szülő vagy diák ezt nézi, biztos lehet abban, hogy semmiről sem marad le!!! 

-  Diákjaink év végi osztályzatát elsősorban a normál tanrend alatt szerzett érdemjegyek határozzák meg. A digitális tanrendben jól teljesítő, rendszeresen dolgozó diákjainkat igyekszünk jó jegyekkel ösztönözni. Az ebben az időszakban szerzett osztályzatokkal a még köztes jegyeket lehet fölfelé vagy lefelé billenteni, illetve a kimagaslóan nagyszerű, vagy teljességgel elfogadhatatlan munkákkal lehet egész jegyeket felfelé vagy lefelé változtatni.

- Csak az a megengedett platform, melyet a tanulócsoport összes tagja elér. A pedagógusnak tudnia kell arról, ha egy diákja akarata ellenére nem érte el ezeket, Ilyen okból a diákot nem érheti hátrány!

Videó tartalom átadásakor figyelünk arra is, hogy az 5G és 10G/hó ingyenes mobilnettel rendelkező diákjainknak ez nem lehet tanulási forma!  (A videótartalom letöltése vagy az online videózás nagyon hamar lefogyasztja az ingyen kapott adatforgalom-lehetőséget.) 

- Egy tanegység tervezésekor (1 tanóra) mi pedagógusok figyelünk rá, hogy a tananyagfeldolgozás kalkulált ideje tanulóink számára ne legyen több 60 percnél. 

- Digitális tanrendünk bevezetése miatt a tavaszi szünetünk a korábban meghatározottól eltérően az alábbiak szerint alakul.

Tavaszi szünet: április 9 - 14.

Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 8. (szerda)

Szünet utáni első tanítási nap: április 15. (szerda)

 

Remélem, levelemmel segítettem és megnyugtattam Önöket.

Végezetül kívánok a Kalász Suli teljes közösségének áldott húsvétot és jó egészséget!