Kedves Kalász Sulis Szülők!
 

Úgy gondolom, lehetőségeinkhez képest, iskolánk jól teljesít a digitális tanrendben is. A rendszer újdonságából adódó "meglepetéseket" is legtöbbször gyorsan, hatékonyan kezeljük. Mindez tanáraink, diákjaink és az Önök közös sikere! KÖSZÖNET azért az erőfeszítésért, mellyel továbbra is fenntartják gyermekük lelkesedését a digitális munkarendben,  és köszönjük az oktatás hatékonyságát segítő, legtöbbször objektív visszajelzéseiket, bátorító gondolataikat is. 

Talán már érzékelhetőek a G Suite iskolai rendszerünk bevezetésének pozitív hozadékai. A rendszert jól működtetve elvárható, hogy az oktatás kapcsán használt digitális platformok száma az optimális szintre csökkenjen. Ezúton is hangsúlyozom, hogy adatvédelmi szempontok miatt kizárólag a Kréta Iskolai Alaprendszer (elsődleges platform), valamint a G Suite rendszer adta lehetőségek használatával történhet a kapcsolattartás tanár és diák  között, az oktatási tartalom átadásának, diákjaink számonkérésének is csak ezek lehetnek a felületei. A Kréta házi feladat fül alatt továbbra is megtalálható a tanóra összes tananyagtartalma vagy a tanóra oktatási tartalmának sorvezetője. Vagyis, ha egy diák  vagy szülő ezt megnézi, biztos lehet abban, hogy a digitális tanítási óra minden eleméről értesült (hol találja a tanulnivalót, mit kell elvégezni, mit és hova kell visszaküldeni, mi a határidő stb.). 

Továbbra is biztatom Önöket, a digitális tanórával kapcsolatosan megjelenő problémával forduljanak bizalommal a tanítóhoz, szaktanárhoz. Biztos vagyok benne, hogy kollégáim mindent elkövetnek majd a helyzet orvoslásának érdekében. Ugyanakkor fontos, hogy március 31-től (bevezető szakasz lezárásának napja) megfelelő és fokozatos következetességgel követeljük meg diákjainktól a feladatok visszaküldési határidejének, felületének pontos betartását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pedagógus egyre kevésbé fogja elfogadni a határidő után, vagy az általa meghatározottól eltérő platformra visszaküldött feladatot. 

A digitális tanrend időszakában a magatartás-szorgalom érdemjegyek kevéssé értelmezhetőek. (Diákjaink digitális aktivitását nagymértékben befolyásolja az otthoni eszközellátottság. Erre nincs pontos rálátásunk, vagyis a szorgalom sem osztályozható objektíven.) A leírtak miatt a 2019/20. tanév végi bizonyítvány magatartás és szorgalom osztályzatának megállapításakor a 2019. szeptember - 2020. március közötti időszakot kell, hogy alapul vegyük!

További technikai iránymutatás:

- Online óra esetében (G Suite, Hangouts Meet) a meghívót diákjaink számára legalább egy nappal korábban küldjük ki. Ezzel is igyekszünk biztosítani a családoknak az online órák elérésének lehetőségét (pl. otthon legyen a laptop, okostelefon stb.).

- Dolgozatírásról legkésőbb már az előző órán értesítjük diákjainkat (dolgozatírás napján a családok biztosítani tudják a legmegfelelőbb eszközüket stb.).

- A visszaküldendő feladat kiadásakor kiemelt figyelmet fordítunk annak pontos meghatározására, hogy  mit szeretnénk viszontlátni, mikorra és hova várjuk a visszaküldött anyagot. 

Jó egészséget a családnak, eredményes tanulást gyermeküknek, 

Végh Attila 

Intézményvezető