A Kalász Suli 2019/2020-as tanéve képekben:

>>Kalász Suli<<

 

TANÉVZÁRÓ GONDOLATOK

A 2019/20-as szezon a megszokott módon kezdődött. Mindent átgondolva kijelenthetem, az évad első kétharmadában hoztuk a kötelezőt… Végeztük az alapozást, helyenként a formába hozásra is nagy hangsúlyt fektettünk. Fejlesztettük játékosainkban a tudományok világa iránti fogékonyságot, közben tanítottuk őket viselkedni, a többségi társadalomba beilleszkedni. Mindennek köszönhetően biztos vagyok benne, hogy emelkedett a csapatokon belüli egymásra figyelés képességének a szintje is.

A hatékonyság, ingergazdagság érdekében további finomhangolást végeztünk a korábbi szezonban megkezdett és helyenként már bizonyító edzésprogramjainkon is. Így pl. a Komplex Alapprogram részeként az edzésalkalmak egy előre meghatározott részét a Komplex Instrukciós Program alapján tartottuk. Játékosaink nagy odafigyelés mellett kellő lelkesedéssel szinte játszva vették az ilyenformán eléjük támasztott akadályokat. Sőt, elértük, hogy ezen programmal az idei szezon alsós korosztályú csapatainak legtöbbje, míg felsős korosztályú csapataink mindegyike végzett hatékony edzésmunkát. A Kerek Asztal nevű programunk is bizonyított ebben az évadban. Elértük, hogy edzőink legnagyobb része hatékonyan, a kellő pillanatokban tudta azt alkalmazni. Így, a Kalász Suliban az edzésalkalmakat kisebb arányban zavarhatta meg az alulteljesítő, kirívóan fegyelmezetlen játékos. Közben készültünk a versenyekre is, melynek fő színtere a tehetséggondozás volt. Rajz és újságíró szakkör, röplabda edzések, ECDL tanfolyam, emelt német stb. Ennek is köszönhetően kimagaslóan szerepeltünk megannyi versenyen. A teljesség igénye nélkül: Bolyai-, Kenguru-, Suli Hód-, Bogár Matek-, Zrínyi-, Mozaik-, Nyelvész-, Az Év Diák Írója-, Meseíró-, Tudásbajnokság-, Röplabda-, és Úszóversenyen. Hagyományosan kimagaslóan teljesítettünk a fejlesztés, felzárkóztatás területén is. Korrepetáltunk, felzárkóztattunk. Német nemzetiségi nyelvoktató és társas intelligencia fejlesztő iskola is vagyunk, ennek megfelelően működött délutánonként a Kocka Klub, és terveztük, elgondoltuk a projektvizsgák rendszerét is.  

És akkor jött az e-sport…

Első elgondolásra talán logikusnak tűnik, hogy a sport ezen műfajában az eredményes, akinek jobb a digitális eszközellátottsága. Örömmel tapasztaltam, hogy ez egyáltalán nem törvényszerű. Több forrásból is hallható volt, hogy Magyarországnál fejlettebb digitális kultúrájú országok lényegesen gyengébben teljesítettek az e-sport területén. Sőt, ennél is tovább megyek. Nemegyszer visszahallottam, hogy a Kalász Suli e-sport programja Magyarországi viszonylatban is jól teljesített. Jóval kevesebb probléma jellemezte, mint az egyéb műhelyek hasonló programját. Jólestek nekünk az előbbiekben említett pozitív kritikák, még akkor is, ha belülről tudjuk, nálunk is adódott számos nemvárt és elővételezhetetlen probléma. Ugyanakkor tény, hogy a Kalász Sulis edzők, vezetőedzők, jegyzőkönyvvezetők, technikus, pszichológus és fejlesztő szakemberek, szakosztályvezetők és elnökség, apait anyait beleadva, sokszor erőn felül teljesítve, mindent megtett a játékosokért. Ahogy otthon, a játékosokkal közvetlenül együtt levő és szintén fantasztikusan teljesítő pályaedzők, gyúrok, mentálhigiénés - mára már - „szakemberek” is. Mindennek eredményeképpen elmondható, hogy a Kalász Suli egyesületnek sikerült kompetenciahatárait - a közös cél érdekében -erőteljesen kiterjeszteni. Tagjaink kellő empátiával és magabiztossággal, nagyvonalúan és önzetlen szeretettel, hihetetlen tettvággyal akartak megfelelni az embert próbáló feladatnak. Vagyis, hogy játékosainkat, a tudományok területén, az e-sport adta lehetőségek maximális kihasználása mellett ugyanúgy, de legalábbis hasonlatosan tudják fejleszteni, mint a normál évadokban. Nem állítom, hogy a feladatot tökéletesen, hibák nélkül hajtottuk volna végre. De azt igen, hogy amikor ránk zúdult ez a számunkra vadonatúj világ, komfort zónánkkal nem törődve, ijedséget legyőzve, pánikot mellőzve kezdődött, majd folytatódott a munka. Kimagaslóan, legtöbbször egymást segítve teljesített az egész közösség! A rehabilitációnak-mentorprogramnak köszönhetően elértük, hogy csak azok a játékosaink szakadtak le a csapatuktól, akik valamilyen oknál fogva nem akarták a követelményeket teljesíteni. Ezen játékosainknak kívánom, hogy a nyár folyamán tegyenek meg minden tőlük telhetőt a továbblépés érdekében, higgyék el magukról, hogy következetes munkával nekik is sikerül az előbbre jutás.

 

Kedves Kollégák, Szülők, Diákok!

Kérem, nézzék el nekem, hogy testnevelő tanárként, némi játékossággal átfordítottam a tanév történéseit a sportkultúra nyelvezetére. Aki ismer, tudja, hogy nem ártó szándékból tettem, és főleg, nem elbagatellizálva a mögöttünk hagyott tanévet! Ha mégis valakit megbántottam, elnézést érte!

Tudom, hogy iskolaközösségünkben lehetnek olyanok, akik nem, vagy csak részben tapasztalták az általam leírt pozitívumokat. A teljes iskolaközösségünk feladata az, hogy a jövőben ők is sikereket éljenek át az iskolai munkával kapcsolatosan. Ők is törekedjenek rá, hogy az összefogás erejének kihasználásával, iskolaközösségünk által megfogalmazott céljainkhoz évről-évre közelebb jussunk.

Búcsúzóul mindannyiunknak kívánom, hogy a 2019/20. tanév eredményeire merjünk BÜSZKÉK LENNI!

Tartalmas feltöltődést és jó pihenést kívánok a nyári szünidőre mindannyiunknak,

Végh Attila

intézményvezető